Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt wspólfinansowany ze środków Uni Europejskiej pod nazwą:

     Aby przejść do wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin

                            kliknij w poniższy przycisk.

       UWAGA!!!

 

od 1 marca 2017 r. nastąpi zmiana  godzin pracy

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

 w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż jest dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.

Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
PO PZ nowy napisy.mp4
Plik audio MP3 [26.6 MB]

Film jest dostępny również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pod adresem:

 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

Zaproszenie na spotkanie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na 1 stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych na umowę zlecenia
Kalwaria
29.07.2016
Specjalista ds zamówień publicznych.doc
Dokument Microsoft Word [43.0 KB]

AKTUALNOŚCI

Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze

(Program Rodzina 500+)

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

informuje, że od 24.03.2016r. będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do

 

świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+). Po druki należy

 

zgłaszać się w siedzibie MGOPS tj. Al. Jana Pawła II 7 pok. 24 od

 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.