Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt wspólfinansowany ze środków Uni Europejskiej pod nazwą:

Projekt dla seniorów-zapraszamy do udziału

Miło nam poinformować, iż trwa rekrutacja uczestników do projektu „Wspierania osób  w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku" realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia, finansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Celem rekrutacji jest wyłonienie z grona kandydatów - 30 uczestników projektu – seniorów w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Deklaracje uczestnictwa można pobrać w MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej w godzinach pracy Ośrodka, jak również w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Można je także pobrać-link poniżej- i wydrukować. Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2018 roku. Deklaracje uczestnictwa należy składać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, w godzinach pracy Centrum.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i w czwartki w budynku Starego Kina.

Zajęcia artystyczne z elementami choreografii, warsztaty rękodzieła, praca ze wspomnieniami, aktywność ruchowa, poznawanie nowych technologii, czy wspólne wyjazdy integracyjne, to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Was, Drodzy Seniorzy!

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do wspólnej aktywności!

Deklaracja uczestnictwa -word
Dekl. uczestn.- word.doc
Dokument Microsoft Word [15.0 KB]
Deklaracja uczestnictwa-open office
Dekl. uczestn..odt
Open Office Writer [20.1 KB]

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej

zaprasza

do uczestnictwa w Projekcie

 

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Do udziału w projekcie zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

 

 

Przedłużenie terminu naboru do:

 

 19.01.2018 r.

 

 

Dofinansowanie projekty z UE: 400 062,50 złotych

Wartość projektu: 472 062,50

 

 

Informacje  o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:33-8765-166, 33-8764-765

 

 

 

 

 

 

     Aby przejść do wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin

                            kliknij w poniższy przycisk.

       UWAGA!!!

 

od 1 marca 2017 r. nastąpi zmiana  godzin pracy

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

 w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż jest dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.

Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
PO PZ nowy napisy.mp4
Plik audio MP3 [26.6 MB]

Film jest dostępny również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pod adresem:

 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

Zaproszenie na spotkanie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na 1 stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych na umowę zlecenia
Kalwaria
29.07.2016
Specjalista ds zamówień publicznych.doc
Dokument Microsoft Word [43.0 KB]

AKTUALNOŚCI

Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze

(Program Rodzina 500+)

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

informuje, że od 24.03.2016r. będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do

 

świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+). Po druki należy

 

zgłaszać się w siedzibie MGOPS tj. Al. Jana Pawła II 7 pok. 24 od

 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.