MGOPS- Aktualności

Ogłoszenie o wyniku naboru Pracownik socjalny –zastępstwo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny –zastępstwo – nabór nie został rozstrzygnięty.
ogłoszenie o wynikach naboru -pracownik [...]
Dokument Microsoft Word [27.0 KB]
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo
Kalwaria Zebrzydowska, 17.05.2016r.
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [39.0 KB]
Ogłoszenie o wyniku naboru Pracownik socjalny –zastępstwo
ogłoszenie o wynikach naboru -pracownik [...]
Dokument Microsoft Word [27.0 KB]
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo
28.04.2016
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [38.5 KB]

 

 

Kalwaria Zebrzydowska , 23.03.2016r.

 

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2016r. tj. Wielki Piątek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej czynny będzie w godzinach 7.30 -13.00

 

 

Z poważaniem

 

Dorota Pocztowska

Kierownik MGOPS

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku naboru

Ogłoszenie o wyniku naboru
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych – zastępstwo
Ogłoszenie o wyniku naboru -referent ds.[...]
Dokument Microsoft Word [11.4 KB]

Ogłoszenie o wyniku naboru

Ogłoszenie o wyniku naboru
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych –zastępstwo


Kalwaria Zebrzydowska, 21.03.2016r.
Ogłoszenie o wyniku naboru -referent ds.[...]
Dokument Microsoft Word [11.4 KB]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Referent ds. świadczeń wychowawczych -zastępstwo

Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA[...]
Dokument Microsoft Word [13.0 KB]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskie Referent ds. świadczeń rodzinnych -zastępstwo


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA[...]
Dokument Microsoft Word [12.7 KB]

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej- Al. Jana Pawła II 7, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór NA ZASTĘPSTWO na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2016r.
Nabór na stanowisko referenta ds. świadc[...]
Dokument Microsoft Word [17.9 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór NA ZASTĘPSTWO na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych - 1 etat

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2016r.
Nabór na stanowisko referenta ds. świadc[...]
Dokument Microsoft Word [16.6 KB]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty
Kalwaria dnia 29.12.2015
Ubezpieczanie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"
Wybór najkorzystniejszej oferty(1).pdf
Dokument PDF [2.8 MB]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na zamówienie pn. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej [...]
Dokument PDF [342.0 KB]

Zapytanie ofertowe-ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie.pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Zapytanie ofertowe ubezpieczeniowe formularz-doc
zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_ formul[...]
Dokument Microsoft Word [134.5 KB]
Zapytanie ofertowe ubezpieczeniowe-pdf
zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_ formul[...]
Dokument PDF [108.6 KB]
Zapytanie ofertowe ubezpieczenie wzór umowy
zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_wzór um[...]
Dokument PDF [135.6 KB]
Pytanie i Odpowiedz do zapyt_1.pdf
Dokument PDF [220.9 KB]
Pytanie i Odpowiedz do zapyt_2.pdf
Dokument PDF [390.7 KB]

Informacja do zapytania ofertowego z dnia 1.12.2015

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 01.12.2015r. dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przesyłam w załączeniu informacje.


Koordynator projektu
Urszula Rogalewska
poprawa_zapytania.bmp
Plik Bitmap [1.6 MB]

Zapytanie ofertowe-01.12.2015

Zapytanie ofertowe
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”.
Zapytanie ofertowe.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
zapytanie ofertowe _ dostawa internetu f[...]
Dokument Microsoft Word [138.5 KB]
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej w ramach realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska "
Informacja o wyborze najkorzystniejszej [...]
Plik JPG [140.0 KB]
ZAPYTANIE OFERTOWE-2015-10-26
dotyczące zamówienia na: opracowanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na zakończenie projektu w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ma terenie gminy Kalwaria Zebrzydowskiej"
zapytanie_2015-10-26.pdf
Dokument PDF [2.3 MB]
Formularz ofertowy
zał nr 1_zapytanie_ofertowe_artykul_w_pr[...]
Dokument Microsoft Word [81.0 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
20.10.2015
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.10.2015r. na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej [...]
Dokument PDF [118.4 KB]

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020
Zapytanie ofertowe.pdf
Dokument PDF [780.2 KB]
Formularz ofertowy
Załącznik nr-1
Załącznik nr 1-formularz ofertowy.docx
Dokument Microsoft Word [11.7 KB]
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.09.2015
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2015 dotyczące opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020
Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf
Dokument PDF [112.0 KB]
Zapytanie ofertowe
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020
Zapytanie ofertowe.pdf
Dokument PDF [737.5 KB]

„Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”

 

Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych, kompleksowych metod wsparcia wejścia na otwarty rynek pracy. Poza specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, uczestnicy programu mogą liczyć na indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz pośrednictwo pracy. Odbędą się również szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb oraz możliwości beneficjentów i zgodne z diagnozą lokalnego rynku pracy.

Każdy z uczestników będzie miał szansę doskonalenia zdobytych kwalifikacji podczas płatnych staży zawodowych u wybranych pracodawców.

O szczegółach projektu i naborze uczestników będziemy informować na naszej stronie internetowej. Wkrótce opublikowane zostaną dokumenty formalne niezbędne w procedurze rekrutacji do projektu. Zapraszamy do śledzenia aktualności na temat realizacji projektu na stronie -http://fundacjasustinae.org/

 

Kontakt:

Koordynator projektu

Izabela Ulatowska-Bierlet

email- izabela.bierlet@fundacjasustinae.org

telefon: 743-171-580

 

Konsultant

Anita Lenartowicz

email- anita.lenartowicz@pundacjasustinae.org

telefon: 728-430-907

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Szczeógły w załączniku- pdf

 

PIERWSZY DZWONEK

   Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami ( deklaracja do pobrania w siedzibie MGOPS, Al. Jana Pawła II 7 pok.20).

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.

2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7

4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 15 MAJA 2015r. , do godz. 15.00

Kontakt w przypadku pytań: tel.33 8764-765, 33 8765-166 ( P. Izabela Jurek, P. Maria Zajda)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kurs podstawowej obsługi komputera.
informacje o wyborze najkorzystniejszej [...]
Dokument PDF [202.1 KB]
Zapytanie ofertowe na opracowania ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kalwaria Zebrzydowska
Zapytanie ofertowe -ewaluacja strategii.[...]
Dokument Microsoft Word [17.6 KB]
Ogłoszenie o wyniku naboru.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego do zatrudnienia na w/w stanowisko.
Ogłoszenie o wyniku naboru -pracownik so[...]
Dokument Microsoft Word [11.3 KB]
Odpowiedź na pytanie dot.
Kursu podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu. w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion osi priorytetowej 8"
tresc_pytania_i_odp._do_zapytania_oferto[...]
Dokument PDF [329.6 KB]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA[...]
Dokument Microsoft Word [12.9 KB]

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA:
Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
zapytanie_ofertowe_27-01-2015.pdf
Dokument PDF [786.6 KB]
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej
zal_od_1_do_3_w_wersji_edytowalnej.doc
Dokument Microsoft Word [145.0 KB]
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zapytanie ofertowe -spacjalistyczne ( st[...]
Dokument Microsoft Word [16.1 KB]
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kalwaria Zebrzydowska, 16.01.2015r.
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [38.0 KB]
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego ( zastępstwo)
Ogłoszenie o wyniku naboru -pracownik so[...]
Dokument Microsoft Word [11.3 KB]
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniająca wymagani formalne na stanowisko pracownik socjalny.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA[...]
Dokument Microsoft Word [12.6 KB]
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument PDF [94.1 KB]

Zapytanie ofertowe (II) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe (II) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
Zapytanie ofertowe -spacjalistyczne II.p[...]
Dokument PDF [115.9 KB]
Zapytanie ofertowe (II) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Zapytanie ofertowe -spacjalistyczne II.d[...]
Dokument Microsoft Word [29.5 KB]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Zapytanie ofertowe -spacjalistyczne usłu[...]
Dokument Microsoft Word [16.4 KB]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie nr 210511-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalwaria Zebrzydowska
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu: pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu...
2014-11-19-ogloszenie.pdf
Dokument PDF [2.6 MB]
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystni[...]
Dokument PDF [426.6 KB]
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem cen na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „kosmetycznego” w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 uczestnika projektu systemowego „ Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”
wyniki kurs kosmetyczny.doc
Dokument Microsoft Word [118.5 KB]
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem cen na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „opiekunka osób starszych i dzieci” w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 uczestnika projektu systemowego „ Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska
wyniki kurs opiekunki osób starszych i d[...]
Dokument Microsoft Word [118.5 KB]
INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZADANIA NR 1
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu, znak: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2014 informuję, że w zakresie Zadania nr 1 zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm) do Zamawiającego została złożona przez Wykonawcę informacja o zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, a na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
informacja o powtórzeniu czynności wybor[...]
Dokument Microsoft Word [147.0 KB]
ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs kosmetyczny dla 1 osoby
Przedmiot zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu „kosmetycznego” w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 uczestnika projektu systemowego „ Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”.
zapytanie ofertowe- kurs kosmetyczny.doc
Dokument Microsoft Word [145.0 KB]
ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs pn. opiekunka osób starszych i dzieci dla 1 osoby
Przedmiot zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu „opiekunka osób starszych i dzieci” w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 uczestnika projektu systemowego „ Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”.
zapytanie ofertowe- kurs opiekunka osób [...]
Dokument Microsoft Word [146.0 KB]

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 201-10-15

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu, znak: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2014 na podstawie art. 92 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm) informuję, że najkorzystniejsza oferta w zakresie poszczególnych zadań według kryterium
wyniki str + tabl.doc
Dokument Microsoft Word [166.5 KB]

INFORMACJA - PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
ogloszenie_o_zmianie_BZP_14-10-2014.pdf
Dokument PDF [394.8 KB]
TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA SIWZ
TRESC_PYTAN_I_ODP._ORAZ_MODYFIKACJA_SIWZ[...]
Dokument PDF [3.9 MB]
Załącznik nr 1 do SIWZ MGOPS/0717/POIG/ZP/6/2014 CZĘŚĆ B
zmodyfikowany_14-10-2014_zal._nr_1_do_SI[...]
Dokument PDF [358.1 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ MGOPS/0717/POIG/ZP/6/2014 CZĘŚĆ B
zmodyfikowany_14-10-2014_zal._nr_1_do_SI[...]
Dokument Microsoft Word [287.5 KB]
PROJEKT UMOWY -Załącznik nr 6 do SIWZ
zmodyfikowany_14-10-2014_zal._nr_6_do_SI[...]
Dokument PDF [288.0 KB]

INFORMACJA

Pytanie i odpowiedz
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 210511 – 2014 w dniu 06.10.2014 r., na zamówienie pn.: „Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjno
tresc_zapytania_i_odpowiedz_10-10-2014.p[...]
Dokument PDF [454.1 KB]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 7 I 13 - 08.10.2014r

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 7 I 13
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu, znak: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2014 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm) informuję, że postępowanie w zakresie Zadania nr 7 oraz Zadania nr 13 zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
unieważnienie -zadanie 7 i 13.doc
Dokument Microsoft Word [143.5 KB]
Treść zapytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.10.2014
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
141008odpowiedzi.pdf
Dokument PDF [748.9 KB]

Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
141006siwz.pdf
Dokument PDF [10.3 MB]
Załącznik nr 1 do SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ B.doc
Dokument Microsoft Word [285.5 KB]
Załącznik nr 1 do SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ B.pdf
Dokument PDF [358.0 KB]
FORMULARZ OFERTY
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
załaczniki od 1 do 5 do SIWZ.doc
Dokument Microsoft Word [238.0 KB]
FORMULARZ OFERTY
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu oraz ubezpieczenie i znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
załaczniki od 1 do 5 do SIWZ.pdf
Dokument PDF [300.1 KB]
Projekt umowy
UMOWA NR .......................
na: Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, ubezpieczenie oraz znakowanie antykradzieżowe sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu: pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
zał. nr 6 do SIWZ projekt umowy.pdf
Dokument PDF [287.9 KB]
Wzór umowy użyczenia sprzętu
wzór umowy użyczenia sprzętu.pdf
Dokument PDF [2.4 MB]
Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych
ogloszenie_w_biuletynie_zamowien_publicz[...]
Dokument PDF [5.2 MB]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Kalwaria Zebrzydowska: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu, znak postępowania:
OPS-0717/POKL/ ZP/4/2014
Numer ogłoszenia: 320628 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ogłoszenie o zamówieniu.doc
Dokument Microsoft Word [185.0 KB]
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych
dla uczestników projektu
znak postępowania: OPS-0717/POKL/ ZP/4/2014
SIWZ 2014 kursy zawodowe.doc
Dokument Microsoft Word [362.0 KB]

Lista Uczestników Projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska""

Lista Uczestników Projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuna terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska""
uczestnicy.pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Lista Rezerwowa Uczestników Projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuna terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska""
rezerwowa.pdf
Dokument PDF [570.7 KB]

Informacja

"05.09.2014r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż weryfikacja
formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych w związku z realizacją
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria
Zebrzydowska” została przedłużona do 12.09.2014r., natomiast ogłoszenie
wyników naboru uczestników nastąpi do 16.09.2014r."

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_[...]
Dokument PDF [175.8 KB]

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

 

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie?

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
zapytania_ofertowego_na_materiały_biurow[...]
Plik archiwum w formacie ZIP [1.4 MB]
Wybor_najkorzystniejszej_oferty
Wybor_najkorzystniejszej_oferty_artykul_[...]
Dokument PDF [293.2 KB]
Rozeznanie rynku
Rozeznanie_rynku_materialy_biurowe.pdf
Dokument PDF [342.2 KB]
Zapytanie ofertowe
dot. "Opracowania i opublikowania artykułu promocyjnego w prasie lokalnej"
Zapytanie_ofertowe_artykul_w_prasie.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
Zaproszenie Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska organizowane w związku z projektem
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Miejsce spotkania:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 4

01.08.2014 r. godz. 15:00
zaproszenie_-1.pdf
Dokument PDF [70.2 KB]
Referent ds. Świadczeń Rodzinnych unieważnienie ogłoszenia
Z uwagi na przesunięcie pracownika zatrudnionego w MGOPS na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych unieważnia się ogłoszenie o ofercie pracy na ww. stanowisko .

p.o. Kierownika MGOPS
Dorota Pocztowska
ogłoszenie na stanowisko refrenta ds_świ[...]
Dokument PDF [27.2 KB]
Ogłoszenie na stanowisko refrenta ds świadczeń rodzinnych - lipiec 2014
Osoby zainteresowane pracą na ZASTĘPSTWO na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych - w okresie od dnia 7 sierpnia 2014r. do 7 sierpnia 2016 r. /forma umowy - umowa na czas określony/ mogą w terminie do dnia 4 sierpnia br. złożyć pisemną ofertę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7
ogłoszenie na stanowisko refrenta ds_świ[...]
Dokument PDF [27.2 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.07.2014
Informacja o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty dl zadania nr 4 Opracowania i wydruku banerów na potrzeby projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska "
Informacja o dokonaniu ponownego wyboru [...]
Dokument PDF [188.1 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.07.2014
Dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska "
Informacja o wyborze najkorzystniejszych[...]
Dokument PDF [363.3 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.07.2014
Utworzenie strony www projektu oraz administracja, hosting w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska "
Informacja o wyborze najkorzystniejszej [...]
Dokument PDF [152.8 KB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.07.2014
Opracowanie analizy wykluczenia informatycznego na terenie gminy w ramach realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska "
informacja o wyborze najkorzystniejszej [...]
Dokument PDF [636.3 KB]

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkującego na obszarze województwa małopolskiego.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę deklaracji.

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.

2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7

4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 22 LIPCA 2014r. , do godz. 15.00

Kontakt w przypadku pytań: tel.33 8764-765, 33 8765-166

„Pierwszy dzwonek”: dłuższy termin składania deklaracji

 

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do 29 lipca 2014 do godz.15.00 terminu składania przez zainteresowane rodziny deklaracji w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.


REGULAMIN PIERWSZY DZWONEK
REGULAMIN PROJEKTU PIERWSZY DZWONEK wers[...]
Dokument Microsoft Word [48.0 KB]
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie. do[...]
Dokument Microsoft Word [33.0 KB]
Treść zapytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego z dnia 17.07.2014
na: Utworzenie strony www projektu oraz administrację, hosting, i aktualizację strony www w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"
odpowiedź do wykonawców 3.pdf
Dokument PDF [427.8 KB]
Treść zapytania i odpoweidzi dotyczących zapytania ofertowego z dnia 15.07.2014 na:
Utworzenie strony www, projektu oraz administrację, hosting i aktualizację stronę www, w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"
odpowiedź do wykonawców 2.pdf
Dokument PDF [342.1 KB]
Treść zapytanie i odpowiedz dotyczące zapytania ofertowego
z dn.15.07.2014 na utworzenie strony www, projektu oraz administrację, hosting, i aktualizację strony www w ramach realizacji projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"
odpowiedź do wykonawców 1.pdf
Dokument PDF [239.3 KB]
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia na: opracowanie analizy wykluczenia informatycznego na terenie gminy w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
zapytanie_ofertowe_analiza_wykluczenia_1[...]
Dokument Microsoft Word [139.5 KB]
Zapytanie ofertowe dotyczace zamówienia o
utworzenie strony www projektu oraz administracja, hosting i aktualizacja strony www w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
zapytanie_ofertowe_strona_www_15-07-2014[...]
Dokument Microsoft Word [147.0 KB]
Zapytanie ofertowe
dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
zapytanie_ofertowe_mat_promocyjne_oferty[...]
Dokument Microsoft Word [212.5 KB]