Home » KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2024

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2024


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje program Korpus Wsparcia Seniorów w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.  
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą wsparcia osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i dla tych objętych wsparciem w postaci takich usług, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy (w tym pomocy medycznej).
Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Udział w projekcie jest bezpłatny
Informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony