OGŁOSZENIE

Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2019r. Ogłoszenie o wyniku naboru Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się P. Kazimiera Marta Madej – zam. Brody Uzasadnienie: Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. … Czytaj dalej OGŁOSZENIE