AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą

 

             "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

                                 Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

 

       Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

       Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej UP na poziomie 56% w wymiarze społecznym oraz na poziomie 22% w wymiarze zatrudnieniowym.

 

 

Wartość projektu: 472 062,50 złotych

Kwota dofinansowania: 400 062,50 złotych