Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej

zaprasza

do uczestnictwa w Projekcie

 

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Do udziału w projekcie zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

 

 

Przedłużenie terminu naboru do:

 

 19.01.2018 r.

 

 

Dofinansowanie projekty z UE: 400 062,50 złotych

Wartość projektu: 472 062,50

 

 

Informacje  o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:33-8765-166, 33-8764-765

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej

zaprasza

do uczestnictwa w Projekcie

 

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Do udziału w projekcie zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

 

 

Nabór trwa do 10.01.2018 r.

 

 

Dofinansowanie projekty z UE: 400 062,50 złotych

Wartość projektu: 472 062,50

 

 

Informacje  o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:33-8765-166, 33-8764-765

 

 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą

 

             "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

                                 Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

 

       Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

       Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej UP na poziomie 56% w wymiarze społecznym oraz na poziomie 22% w wymiarze zatrudnieniowym.

 

 

Wartość projektu: 472 062,50 złotych

Kwota dofinansowania: 400 062,50 złotych