PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Spotkanie edukacyjne

Spotkanie edukacyjne dla rodziców dotyczące przemocy.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

informuje,

 

że dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych specjalistyczną bezpłatna pomoc świadczą

 

 

Prawnik – mgr Grzegorz Pasternak

Psycholog – mgr Marzena Fijak

Psycholog – mgr Sebastian Uznański

 

 

 

Do psychologa należy umówić się u pracowników socjalnych – pokój nr 24 lub telefonicznie: 33-876-51-66 lub 33-876-47-65