Home » AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zaprasza

do uczestnictwa w Projekcie

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

Przedłużenie terminu naboru do:

19.01.2018 r.

Dofinansowanie projekty z UE: 400 062,50 złotych

Wartość projektu: 472 062,50
Informacje o projekcie można uzyskać:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 33-8764-765

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza
do uczestnictwa w Projekcie„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Do udziału w projekcie zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

Nabór trwa do 10.01.2018 r.

Dofinansowanie projekty z UE: 400 062,50 złotych

Wartość projektu: 472 062,50

Informacje  o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:33-8765-166, 33-8764-765


AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą

 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

 Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

 Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej UP na poziomie 56% w wymiarze społecznym oraz na poziomie 22% w wymiarze zatrudnieniowym.

Wartość projektu: 472 062,50 złotych

Kwota dofinansowania: 400 062,50 złotych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast