Home » PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-EDYCJA 2023

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-EDYCJA 2023


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowanie na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • dodatkowym założeniem programu jest aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie:

  1. wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  2. wyjście, powrót, lub dojazdy z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
  3. załatwianie spraw urzędowych
  4. zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
  5. Korzystanie przez uczestnika z dóbr kultury (np.muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

W przypadku zainteresowania udziałem w Programie i chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem w godzinach pracy poniedziałek-piątek od 07.30. do 15.30 lub telefonicznie pod numery: 33/876 51 66 lub 579 497 515

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 176 837,40 zł na podstawie umowy nr 35/WP/2023/FS.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie: 176 837,40 zł

Całkowita wartość :176 837,40 zł

Udział w programie jest bezpłatny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony