Home » PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA -EDYCJA 2023

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA -EDYCJA 2023


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o pozyskaniu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska środków finansowych w kwocie 61.960,85zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkanców gminy Kalwaria Zebrzydowska
w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanych ze środkow Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki powyższemu gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 7 mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługę opieki wytchnieniowej będzie sprawować osoba posiadająca niezbedne doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu podobnych usług.

W przypadku zainteresowania udziałem w programie i chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem:

33/876 51 66 lub 579 497 515

lub w siedzibie MGOPS w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy nr 158/WP/2023/FS

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie: 61.960,85zł

Całkowita wartość : 61.960,85zł

Udział w programie jest bezpłatny.

Pliki do pobrania:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony