Home » PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA

PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA


Edycja 2024


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn.„Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów –
dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną.

W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

 • warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją, – „Odtwórz tradycję”
 • warsztaty z muzykoterapii -„Muzyka dla zdrowia”
 • warsztaty kulinane -„Na zdrowie”
 • caffe senior

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:33-8765-166, 338764-765


Edycja 2022


,,PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA”
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,
W TYM ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska – dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną
i zdrowotną.
W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

 • warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – „Odtwórz tradycje”;

 • zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking- „Zawsze aktywny”;

 • warsztaty kulinarne – ,,Na zdrowie”;

 • warsztaty florystyczne – ,,Kwiatowy kącik”

 • zajęcia z muzykoterapii – ,,Muzyka dla zdrowia”;

 • zajęcia z samoobrony – ,,Bezpieczny na co dzień”

 • dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji kulturalnej – wyjazd do Zamku w Ogrodzieńcu, Grodu na Górze Birów, Sanktuarium Matki Bożej w Podzamczu oraz do teatru;

Projekt realizowany ze środków Wojewody Małopolskiego i ze środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wartość dofinansowania: 46.655,00 zł

Całkowity koszt zadania: 58.318,75 zł

Po dokonaniu korekty wniosku o dofinansowanie:

Wartość dofinansowania wynosi: 28 725,75 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 35 907,25 zł

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765


Edycja 2021


PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA”
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,
W TYM ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska – dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną
i zdrowotną.
W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

 • warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – „Odtwórz tradycje”
 • zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking- „Zawsze aktywny”
 • zajęcia z nowych technologii- „Mój znajomy Internet”
 • warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów tj: zajęcia muzyczne, teatralne z elementami choreografii i wiedzy o kulturze oraz gry rozwijające umysł – „Mam coś z artysty”
 • warsztaty kulinarne – ,,Na zdrowie”
 • dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji kulturalnej – wyjazd do ogrodów Kapias
  w Goczałkowicach – Zdrój i Muzeum w Pszczynie oraz do teatru;

Projekt realizowany ze środków Wojewody Małopolskiego i ze środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wartość dofinansowania: 53.808,00 zł

Całkowity koszt zadania: 67.260,00 zł

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765


Edycja 2020


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów -dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765


Edycja 2019


PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA” NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, W TYM ORGANIZACJA WARSZTATÓW


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów –
dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną.


W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

 • warsztaty rękodzieła z
  elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją,
  kuchnia tradycyjną- „Odtwórz tradycję”
 • zajęcia sportowe- zajęcia
  ruchowe z elementami tańca „Zawsze aktywny”
 • zajęcia z nowych technologi- „Mój
  znajomy Internet”
 • warsztaty artystyczne tj: zajęcia
  muzyczne, teatralne z elementami choreografii i wiedzy o kulturze-
  „Mam coś z artysty”
 • dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji
  kulturalnej- wyjazd na Orawę oraz do teatru;
 • warsztaty z zakresu
  bezpieczeństwa- „Nie daj się oszukać seniorze”

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony