Home » PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA

PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA

Projekt realizowany ze środków Wojewody Małopolskiego
i ze środków własnych gminny Kalwaria Zebrzydowska

Edycja 2020


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów –
dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765

Edycja 2019


PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA” NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, W TYM ORGANIZACJA WARSZTATÓW


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów –
dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną.


W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

  • warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją, kuchnia tradycyjną- „Odtwórz tradycję”
  • zajęcia sportowe- zajęcia ruchowe z elementami tańca „Zawsze aktywny”
  • zajęcia z nowych technologi- „Mój znajomy Internet”
  • warsztaty artystyczne tj: zajęcia muzyczne, teatralne z elementami choreografii i wiedzy o kulturze- „Mam coś z artysty”
  • dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji kulturalnej- wyjazd na Orawę oraz do teatru;
  • warsztaty z zakresu bezpieczeństwa- „Nie daj się oszukać seniorze”

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast