KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁALNOŚĆ
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
ul.Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska