Home » KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁALNOŚĆ
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
ul.Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska


W ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nadal będzie funkcjonować Klub Integracji Społecznej utworzony w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klub Integracji Społecznej oferuje 20 miejsc, ostateczna ilość uczestników zależeć będzie od ilości chętnych osób.

W ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzone będą następujące działania:

  •  Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb
  • Wsparcie psychologa
  •  Zajęcia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej
  • Grupa samopomocowa

W ramach porozumienia PUP w Wadowicach będzie realizował:

  • wparcie doradcy zawodowego
  • kursy zawodowe lub staże

Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2016 roku. KIS działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 18.00. Głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

w Kalwarii Zebrzydowskiej spełnia wiele funkcji:

-organizuje szkolenia, warsztaty oraz grupy wsparcia,
-oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
-oferuje pomoc psychologiczną indywidualną i grupową,
-oferuje bezpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania        pracy dla Klientów Klubu,
-oferuje pomoc w przygotowaniu aplikacji zawodowych, umożliwia -napisanie ich na komputerze,
-oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast