Home » Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków


Przyjmowanie skarg i wniosków

  1. Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków odbywa się bezpośrednio przez Kierownika MGOPS lub Zastępcę Kierownika MGOPS codziennie w godzinach od 8.00 – 12.00.

  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej jak również ustnie do protokołu.

  3. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesłać na adres :

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  1. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie można  również składać w siedzibie  MGOPS codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30

  2. Skargi i wnioski  wnoszone faksem  należy przesłać pod nr: ( 33 ) 876-47-65

  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną 
    –  e-mail : biuro@mgopskalwariaz.com.pl

  4. Skargi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony