Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

 


Kalwaria Zebrzydowska, 19.03.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Wykonanie oraz dostawę 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

ONStudio Sp. z. o. o.

ul. Kajki 3/1

10-546 Olsztyn

cena wybranej oferty: 230,00 zł

słownie złotych: dwieście trzydzieści złotych 00/100

kryteria oceny:

  • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Uwagi

1

Studio DRT, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice

700,00 zł

Oferta odrzucona

2

Bellgraf, ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

492,00 zł

Brak

3

Drukarnia Veze, ul. Puszkina 8/4, 86-300 Grudziądz

325,00 zł

Brak

4

ONStudio Sp. z o. o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

230,00 zł

Oferta najkorzystniejsza

5

FastPrint-Drukarnia Cyfrowa, ul. Kwiatowa 37, 11-420 Srokowo

360,00 zł

Brak

6

P.W. Drux Sp. z o. o. , ul. Poznańska 108, 62-040 Puszczykowo

239,85 zł

Brak

7

Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

81,18 zł

Oferta odrzucona

 

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.03.2019 r.

Informacja o sprostowaniu treści rozeznania cenowego

 

W nawiązaniu do opublikowanego rozeznania cenowego na zamówienie pn. Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, że przedmiot zamówienia winien obejmować 360 sztuk ulotek informacyjnych.

W związku z powyższym modyfikuję treść przedmiotowego rozeznania w następujący sposób:

– tytuł zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

– opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnym o wymiarach 210×297 mm, składane, dwustronne, papier kredowy błyszczący 170g/m2, w pełnym kolorze, cmyk. W cenie należy uwzględnić opracowanie projektu graficznego. Zamawiający dostarczy treść ulotki. Opracowana ulotka wymaga akceptacji Zamawiającego przed wydrukiem.

Zmianie ulega również w przedmiotowym zakresie formularz wyceny, którego zmodyfikowany wzór zamieszcza się.

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019


WYCENA


Wycena jest związana z realizacją projektu pn.

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Tytuł zamówienia

Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Szczegóły w załączniku:


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast