AKTUALNOŚCI,,Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Nie każda osoba proponująca uchodźcom wojennym transport ma dobre zamiary. Sytuacja panująca na polsko-ukraińskiej granicy stworzyła przestrzeń dla różnego rodzaju grup przestępczych. W związku z tym nie należy bezgranicznie ufać każdej napotkanej osobie.


Czwarty nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.  W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” –

Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Materiały

Plakat Małopolska Niania 2022 w języku polskim
Plakat​_Malopolska​_Niania​_(PL).pdf 1.45MB
Plakat Małopolska Niania 2022 w języku ukraińskim
Plakat​_Malopolska​_Niania​_(UA).pdf 1.45MB
Ulotka Małopolska Niania 2022 w języku polskim
Ulotka​_Malopolska​_Niania​_(PL).pdf 1.01MB
Ulotka Małopolska Niania 2022 w języku ukraińskim
Ulotka​_Malopolska​_Niania​_(UA).pdf 1.02MB
Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym Małopolska Niania 2.0 nabor 2022
Regulamin​_Małopolska​_Niania​_2022.pdf 0.49MB
Załacznik 1 – wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani
1​_Wniosek​_o​_przyznanie​_wsparcia.pdf 0.40MB
Załącznik 2 – lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3
2​_Lista​_gmin​_opieka​_nad​_dziećmi​_do​_lat​_3.pdf 0.23MB
Zalacznik 3 – przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3​_zaświadczenie​_z​_ZUS.pdf 0.16MB
Zalacznik 4 – wzór umowy o powierzenie grantu
4​_Wzór​_umowy.pdf 0.29MB
Zalacznik 5 – wzór umowy uaktywniającej
5​_Wzór​_umowy​_uaktywniającej.pdf 0.24MB
Zalacznik 6 – formularz wycofania wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w projekcie
6​_Formularz​_wycofania​_wniosku.pdf 0.11MB


Kalwaria Zebrzydowska, 11.05.2022r

,,Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
iż przystąpił do programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2022.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski,

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Usługa opieki na odległość realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.


INFORMACJA

W Wielki Piątek tj.15 kwietnia 2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kalwarii Zebrzydowskiej będzie czynny do godz. 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.24.03.2022r

ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС

WEEKEND DLA UKRAINY w ZUS

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого?

Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS)

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy w weekend 26 i 27 marca 2022 r. do ZUS na Sale Obsługi Klientów. W najbliższą sobotę i niedzielę nasi pracownicy będą pomagać w zakładaniu kont na PUE oraz w składaniu wniosku o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy (SW-U).

Подати заявку на отримання допомоги можна тут у вихідні 26 та 27 березня:

Tu złożysz wniosek o świadczenie w weekend 26 i 27 marca:

Oddział ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14

 • 26.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

 • 27.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

Inspektorat ZUS w Olkuszu, al. 1000-lecia 11

 • 26.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

 • 27.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

Inspektorat ZUS w Oświęcimiu, ul. Chopina 13

 • 26.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

 • 27.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

Inspektorat ZUS w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 12

 • 26.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

 • 27.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

Inspektorat ZUS w Wadowicach, ul. Teatralna 3

 • 26.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

 • 27.03.2022 r. w godz.: 9:00 – 15:00

Вам допоможуть працівники Закладу соціального страхування (ZUS).

Візьміть з собою:

 • паспорти – ваш і вашої дитини – або інші документи, що посвідчують особу, на підставі яких Ви перетнули кордон (якщо є)

 • довідка про надання польського ідентифікаційного номеру PESEL — Вашу і дитини

 • номер Вашого банківського рахунку в Польщі

 • Ваш номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти

 • рішення польського суду, якщо Вас призначено тимчасовим опікуном

 • документ який підтверджує, що над дитиною здійснюється альтернативна опіка, якщо Ви маєте таку ситуацію

 • документ, що підтверджує законність Вашого перебування та доступ до ринку праці в Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року

Pomogą Ci pracownicy ZUS.

Weź ze sobą:

 • paszporty – Twój i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyliście granicę (jeśli macie)

 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – Tobie i dziecku

 • numer Twojego rachunku bankowego w Polsce

 • Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail

 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym

 • dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację

 • dokument potwierdzający legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

22 444 02 55; UA@zus.pl

iнфолінія доступна у робочі дні від 8:00 до 18:00

infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 18.00


23.03.2022r

Plansza - Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od 21 marca 2022 r. przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie  z terytorium Ukrainy na terytorium Polski od dnia  24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL z adnotacją UKR.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 7 w pokoju nr 26 w godzinach pracy ośrodka.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez osobę składającą wniosek.

Wniosek do pobrania


Pomoc dla Ukrainy

28.02.2022

Gmina Kalwaria Zebrzydowska organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Prosimy o pomoc, każda forma wsparcia jest ważna.

Plansza - Pomoc dla Ukrainy

Potrzebne będą:

– Produkty spożywcze (należy wybierać te z dłuższą datą przydatności do spożycia, nie wymagające specjalnych warunków przechowywania): woda w małych i dużych butelkach, konserwy rybne i mięsne z możliwością otwarcia, dania gotowe w słoikach, dania instant, makaron, ryż, kasza, mleko w proszku, cukier, dania w słoiczku dla dzieci, wafle, chrupki, nutridrinki w proszku.

– Produkty higieny osobistej: chusteczki nawilżające, wata, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pasta i szczoteczki do zębów, mydła, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane lub z mikrofibry, podpaski.

– Ponadto: bielizna dla dzieci, dla osób dorosłych  ubrania – zwłaszcza przeciwdeszczowe i ciepłe, koce w tym termiczne oraz śpiwory; zestawy naczyń jednorazowych i wielorazowych, środki medyczne (np. kompresy i gaziki jałowe, bandaże, woda utleniona, maseczki jednorazowe); latarki, baterie.

WAŻNE:  Przekazywane artykuły powinny być nowe, bądź z niewidocznymi śladami użytkowania.

Miejsca zbiórek:

 • Centrum Kultury, Sportu i Turystykiw godzinach urzędowania
 • Remizy OSP:

Zarzyce Wielke – od poniedziałku do piątku – od godz. 16:00 – 19:00
Przytkowice – wtorek, środa, czwartek – od 14:00 – 18:00
Barwałd Górny – od poniedziałku do piątku od  9:00 – 11:00  i od 16:00 – 20:00
Brody – od poniedziałku do piątku od 16:00 – 19:00
Bugaj – od poniedziałku do piątku od 9:00 -13:00 i od 16:00 – 19:00
Stanisław Dolny – Kępki – od poniedziałku i piątku – od 10:00 – 13:00 i od 16:00-19:00
Zebrzydowice – od poniedziałku do piątku 16:00- 19:00
Leńcze – od poniedziałku do piątku -16:00 -19:00
Kalwaria  Zebrzydowska – od poniedziałku do piątku 8:00- 15:00

Szkoły:

Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej –  (Hala sportowa – sala baletowa): od 7:30 do 15:30

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika (Liceum – Sala sportowa od strony ul. Targowej ) – 15:00 – 20:00

Placówka Wsparcia Dziennego „Dolandia” – Stanisław Dolny  – parter świetlica wiejska od 13:00 do 18:00

 • Zbiórki będą trwać  przy sklepach:

Sużyw – Brody

Delikatesy Centrum – Brody

W sklepach na terenie sołectwa Leńcze

Do zbiórki dołączają się kolejny punkty, na bieżąco będziemy informować o nowych miejscach.
Kalwaria Zebrzydowska 05.01.2022

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

 • o 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • o 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • o 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • o 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • o 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • o 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych
 • o 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • o 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

tel: 33 8764765, 33 8725100

Pliki do pobrania:


INFORMACJA

W dniu 07 stycznia 2022r

(tj. piątek)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2021 r.

(tj. piątek)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie czynny do godziny 13.00

Za utrudnienia przepraszamy.W dniu 24 grudnia 2021 r. w Wigilię Bożego Narodzenia

(tj. piątek)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,

 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,

 • obowiązujących systemów orzecznictwa,

 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,

 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,

 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,

 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl oraz w mediach społecznościowych. CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 12 312 14 33.


Dyżur eksperta z ZUSDyżur eksperta z ZUS


INFORMACJA

W dniu 20 sierpnia 2021 r

(tj. piątek)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie czynny do godz. 13.00


„Czyste Powietrze”

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

20 lipca 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych: kliknij tutaj


Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 •  przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

Zakład  Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na  spotkanie z ekspertem ZUS. Spotkanie, na którym przedstawiciel ZUS złoży za Ciebie wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia odbędzie się 20 lipca 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 13:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej. Kalwaria Zebrzydowska, ul. Targowa 1b – (wejście od strony Poczty Polskiej).PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów do końca 2021r.

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do MOPS. Dostarczymy niezbędne produkty do Twojego domu np. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa, pomożemy w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych). Seniorze, płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Program jest realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Program jest dla osób samotnych powyżej 70 roku życia – nie mających wsparcia rodziny, ani bliskich (w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia).

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1: Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 i zgłoś swoje potrzeby. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
KROK 2: Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia zakresu
i formy pomocy. Poda imię i nazwisko wolontariusza, który do Ciebie przyjdzie oraz datę i godzinę.
KROK 3: Przyjdzie do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. Wolontariusz poda imię
i nazwisko. Senior przekazuje pieniądze, listę zakupów lub receptę (kod i PESEL).
KROK 4: Odbierasz zakupy od wolontariusza.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl


A N K I E T A

Potrzeba w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska i ma na celu rozeznanie czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres email: biuro@mgopskalwariaz.com.pl


ANKIETA

Potrzeby w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie mieszkania chronionego – Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Szanowni mieszkańcy.
Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska i ma na celu rozeznanie: Czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego.
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres email: biuro@mgopskalwariaz.com.pl

Załącznik:


W Wielki Piątek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie  nieczynny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż  w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota) ustala się dzień wolny od pracy w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek).

W związku z powyższym w Wielki Piątek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj      z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do MOPS. Dostarczymy niezbędne produkty do Twojego domu np. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, pomożemy np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych). Seniorze, płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Program jest realizowany od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

Program jest dla osób samotnych powyżej 70 roku życia – nie mających wsparcia rodziny,
ani bliskich
(w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia).

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych,
czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1: Zadzwoń na infolinię 22 505-11-11 i zgłoś swoje potrzeby. Infolinia działa od poniedziałku
do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

KROK 2: Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia zakresu
i formy pomocy. Poda imię i nazwisko wolontariusza który do Ciebie przyjdzie oraz datę i godzinę.

KROK 3: Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. Wolontariusz poda imię
i nazwisko. Senior przekazuje pieniądze, listę zakupów lub receptę (kod i PESEL).

KROK 4: Odbierasz zakupy od wolontariusza.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl/


Rodzina i napis pięćset plus

Uwaga!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że obecny okres zasiłkowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) trwa do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane:

od 1 lutego 2021r w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną

od 1 kwietnia 2021r w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (papierowo)Jesteś osobą 30+ ? Szukasz pracy?

                     Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału
w projekcie  aktywizacyjnym
„AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY”

           Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego,

        W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy

 • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha

 • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium

 • Płatne staże zawodowe

 • Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego

 • Opiekę nad osobami zależnymi

 • Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL

 • Zwrot kosztów dojazdu

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR

KRAKÓW
tel. 12-4187763
12-4187767
as.krakow@kolping.pl

ul. Żułowska 51
31-436 Kraków

BRZESKO
tel. 512-718-654
12-4187781
as.brzesko@kolping.pl
Ul. Głowackiego 26
32-800 Brzesko

OŚWIĘCIM
tel. 512-718-056
12-4187782
as.oswiecim@kolping.pl

ul. 11-go Listopada 3F/1
32-600 Oświęcim

WADOWICE
tel. 512-718-298
12-4187783
as.wadowice@kolping.pl
Ul. Sienkiewicza 7
34-100 Wadowice

Udział w projekcie AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY

jest bezpłatny!

Projekt  „ Aktywni i samodzielni na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”


Kalwaria Zebrzydowska. 30.12.2020

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2020 r. (tj. czwartek)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

będzie czynny do godz. 13:00

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2020 r. w Wigilię Bożego Narodzenia

(tj. czwartek)

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie nieczynny.


Wspieraj Seniora

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do MOPS. Dostarczymy niezbędne produkty do Twojego domu np. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, pomożemy np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych). Seniorze, płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Program jest dla   osób samotnych powyżej 70 roku życia – nie mających wsparcia rodziny, ani bliskich
(w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia).

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1: Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 I ZGŁOŚ SWOJE POTRZEBY. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

KROK 2: Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia zakresu i formy pomocy. Poda imię i nazwisko wolontariusza który do Ciebie przyjdzie oraz datę i godzinę.

KROK 3: Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. Wolontariusz poda imię i nazwisko. Senior przekazuje pieniądze, listę zakupów lub receptę (kod i PESEL).

KROK 4: Odbierasz zakupy od wolontariusza.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl/


Program „Czyste Powietrze”

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 • Klauzula Informacyjna osoby wnioskującej o zaświadczenie Program-„Czyste-Powietrze”

            Pobierz:

Wniosek należy złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną przez ePUAP w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Telefon kontaktowy: (33) 8764 765, (33) 8765 166

Podstawa prawna:

 1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ważne!!!

Kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy od dnia 21 października 2020 r. o załatwianie spraw przede wszystkim poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub wrzucenie korespondencji do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku :

– telefonicznie – 33 8764-765, 33 8765-166, 33 8725-100

– drogę mailową – biuro@mgopskalwariaz.com.pl

– pocztę tradycyjną

– poprzez ePUAP

Pracownicy MGOPS proszą, aby na dokumentach wrzucanych do skrzynki znajdował się numer telefonu kontaktowego, co ułatwi załatwienie sprawy w przypadku potrzeby złożenia dodatkowych wyjaśnień.


W dniu 16.10.2020 (tj.PIĄTEK)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przyjmuje klientów tylko
poprzez kontakt
telefoniczny:
33 876-4765
33 876-5166
mailowy: biuro@mgopskalwariaz.com.pl

 


INFORMACJA

 W dniu 14 sierpnia 2020 r.

(tj. piątek)

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

będzie czynny do godz. 13.00

Dobry Start ,,300+”


           Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca 2020r online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2020r drogą tradycyjną bezpośrednio w tutejszym MGOPS lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada 2020r.

       Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców

              Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

           W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o  wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

      Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

      Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

     – Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021 r.


INFORMACJA

W dniu 10 KWIETNIA 2020 R
(tj. piątek)
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
będzie czynny do godz. 13.00

Pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. 

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. 

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. 

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Ulotka jest dostępna pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2


Szanowni Państwo

W trosce o Wasze zdrowie informujemy, iż 17 marca br. Ośrodek nasz będzie czynny w godzinach 7.30-15.30. Zajęcia z psychologiem w dniu dzisiejszym nie będą realizowane.

Za utrudnienia przepraszamy


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, bardzo prosimy, by w trosce o swoje zdrowie, załatwianie wszelkich spraw urzędowych, które nie są bardzo pilne, odsunąć w czasie. Prosimy o ograniczenie lub odłożenie osobistych wizyt w naszym Ośrodku do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym.

Prosimy o sprawdzenie, które sprawy można załatwić poprzez e-mail biuro@mgopskalwariaz.com.pl , jeżeli sprawa jest pilna, skorzystać właśnie z takiej możliwości. Prosimy i zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną (33 8764-765 lub 33 8765 166).

Prosimy również  o wyrozumiałość, jeżeli załatwianie spraw urzędowych nie będzie tak sprawne, jak do tej pory. Wielu urzędników w najbliższych dniach będzie korzystało z prawa opieki nad swoimi dziećmi, ze względu na zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły.

Za utrudnienia przepraszamy.

senior plus logo

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU „SENIOR +”

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • w wieku 60 +

 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

 • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

Klub dysponuje 30 miejscami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior +  muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

 • w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ( tel.33/876-51-66) pokój 26;

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy !!!

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać w formatach PDF lub OTD


W dniu 16 sierpnia 2019r. /piątek/
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie czynny w godzinach od 730 do 1300

Nowy okres zasiłkowy 2019/2021

UWAGA

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku, oznacza że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2019r

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019r

Kalwaria Zebrzydowska.12.02.2019r


Zapraszamy do współpracy!!!

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w oparciu o art.29 ust.1 i ust.2 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz.998) poszukuje rodzin do współpracy
z asystentem rodziny
we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie objętej wsparciem w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zapraszamy!!!

Więcej informacji pod numerem telefonu:

Tel: 33 876 51 66Tel: 33 876 47 65AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WADOWICKIM


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą:

Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców gminy Kalwaria ZebrzydowskaINFORMACJA
w dniu 19 kwietnia br.
(tj. piątek)
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
będzie czynny w godzinach
od 7.30 – 12.00


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


PROFESJONALNA POMOC SPOŁECZNA”

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,

W TYM ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów -dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną.W ramach projektu planowana jest realizacja zajęć z następujących zakresów tematycznych:

 • warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją, kuchnia tradycyjną- „Odtwórz tradycje”

 • zajęcia sportowe- zajęcia ruchowe z elementami tańca „Zawsze aktywny”

 • zajęcia z nowych technologi- „Mój znajomy Internet”

 • warsztaty artystyczne tj: zajęcia muzyczne, teatralne z elementami choreografii i wiedzy
  o kulturze- „Mam coś z artysty”

 • dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji kulturalnej- wyjazd na Orawę oraz do teatru;

 • warsztaty z zakresu bezpieczeństwa- „Nie daj się oszukać seniorze”

Projekt realizowany ze środków Wojewody Małopolskiego i ze środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Informacje o projekcie można uzyskać:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:33-8765-166, 338764-765

INFORMACJA

W dniu 24 GRUDNIA br.
(tj. poniedziałek)
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
będzie czynny do godz. 13.00

Kalwaria Zebrzydowska. 19.11.2018r

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w oparciu o art.29 ust.1 i ust.2 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz.998) poszukuje rodzin do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie objętej wsparciem w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.


INFORMACJA

W dniu 17 SIERPNIA  br. ( tj.piątek )
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
będzie czynny do godz. 14.00Projekty Centrum Wsparcia Kolping dla osób w trudnej sytuacji i pozostających bez pracy

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
od lipca 2018 r. realizuje projekt
Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo.

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu,
Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • szkoleń i bonów szkoleniowych

 • szkoleń komputerowych- ECDL Base/Profile/E-citizen

 • staży zawodowych

 • zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy

 • pośrednictwa pracy

dla uczestników projektu zaplanowano również:

 • stypendia szkoleniowe i/lub stażowe

 • zwrot kosztów dojazdu

 • zapewnienie opieki nad osobami zależnymi

 • opiekę personelu w postaci: doradcy klienta, trenera zatrudnienia wspieranego, coacha, doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy IT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12 418 77 36

50.krakow@kolping.pl

tel. 512 718 654
12 418 77 81
50.brzesko@kolping.pl
tel. 512 718 056
12 418 77 82
50.oswiecim@kolping.pl
tel. 512 718 298
12 418 77 83
50.wadowice@kolping.pl
ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków
ul. B. Głowackiego 26,
32-800 Brzesko
ul. Zagrodowa 1,
32-600 Oświęcim
ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

Pliki do pobrania:

Aktywnie-po-50-tce


Projekty Centrum Wsparcia Kolping dla osób w trudnej sytuacji i pozostających bez pracy

„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

 • Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
 • Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
 • Szkoleń i bonów szkoleniowych
 • Staży zawodowych
 • Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
 • Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
 • Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
 • Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
 • Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • Doradztwa informatycznego
 • Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Z niepełnosprawnościami
 • O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12 418 77 36

as.krakow@kolping.pl

tel. 512 718 654
12 418 77 81
as.brzesko@kolping.pl
tel. 512 718 056
12 418 77 82
as.oswiecim@kolping.pl
tel. 512 718 298
12 418 77 83
as.wadowice@kolping.pl
ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków
ul. B. Głowackiego 26,
32-800 Brzesko
ul. Zagrodowa 1,
32-600 Oświęcim
Ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

Miej ASa w rękawie i zgłoś się już dziś!

Pliki do pobrania:
Aktywni i samodzielni- dla osób powyżej 30 roku życia-1

Aktywni i samodzielni- dla osób powyżej 30 roku życia-2


Kalwaria Zebrzydowska 05.07.2018

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej Informuje, iż potwierdzenie przyznania świadczenia „Dobry Start” będzie wysyłane drogą mailową z adresu:  swiadczenia@mgopskalwariaz.com.pl


Kalwaria Zebrzydowska 05.07.2018 r.

INFORMACJA

WAŻNE !!!

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ adres e-mail Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Korespondencję elektroniczną proszę kierować na adres:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r.

REKRUTACJA

          Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska odbywać się będzie w okresie od 18 czerwca do 6 lipca 2018 r.
        Placówka Wsparcia dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez utworzenie

30 nowych miejsc opieki i wychowania
w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD).

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI
DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄC:

FORMULARZ REKRUTACJI
ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
– w MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 18 czerwca  do 6 lipca 2018 r. w godzinach
od 8:00 do 15:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Placówka Wsparcia Dziennego

Załącznik nr 1- formularz

Załącznik nr 1 formularz w PDF


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko Referent

OGŁOSZENIE


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START
300+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje że od dnia 1 lipca 2018r można składać wnioski w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia 2018r przyjmowane będą wnioski w formie papierowej na okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Emp@tia oraz systemów bankowości internetowej.

Więcej informacji na:  Dobry Start 300+


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje że od dnia 1 lipca 2018r można składać wnioski w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia 2018r przyjmowane będą wnioski w formie papierowej na okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Emp@tia oraz systemów bankowości internetowej


Kalwaria Zebrzydowska 12.06.2018 r.

Tele-Anioł w gminie Kalwaria Zebrzydowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że przystąpił do projektu realizowanego przez województwo małopolskie – „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; realizowany jest we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich
w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/teleaniol

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Projektu oraz zgłaszanie kandydatury bezpośrednio w siedzibie Projektu lub za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Projekt dla seniorów-zapraszamy do udziału!!!

Miło nam poinformować, iż trwa rekrutacja uczestników do projektu „Wspierania osób  w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia, finansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Celem rekrutacji jest wyłonienie z grona kandydatów – 30 uczestników projektu – seniorów w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Deklaracje uczestnictwa można pobrać w MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej w godzinach pracy Ośrodka, jak również w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Można je także pobrać-link poniżej- i wydrukować. Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2018 roku.Deklaracje uczestnictwa należy składać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, w godzinach pracy Centrum.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i w czwartki w budynku Starego Kina.

Zajęcia artystyczne z elementami choreografii, warsztaty rękodzieła, praca ze wspomnieniami, aktywność ruchowa, poznawanie nowych technologii, czy wspólne wyjazdy integracyjne, to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Was, Drodzy Seniorzy!

Udział w zajęciach jest bezpłatny.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony