Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje:

  • zadania pomocy społecznej
  • dodatki mieszkaniowe
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • przeciwdziałanie przemocy
  • projekt EFS