PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

informuje,

że dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych specjalistyczną bezpłatna pomoc świadczą:

Prawnik – mgr Grzegorz Pasternak

Psycholog – mgr Marzena Fijak

Psycholog – mgr Sebastian Uznański

Do psychologa należy umówić się u pracowników socjalnych – pokój nr 24 lub telefonicznie: 33-876-51-66 lub 33-876-47-65