PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 


Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
starszy pracownik socjalny- Izabela Jurek

telefon służbowy:

506-809-063

dostępny w godzinach pracy  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30


Ważne telefony:

Komisariat Policji

Kalwaria Zebrzydowska, ul Targowa 1

 tel: 33-876-66-07

Policyjny telefon zaufania

tel:0-800-12-02-26

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie

„Niebieska Linia”

tel.0-801-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 0-800-12-12-12

(z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

Telefon Zaufania  Dla dzieci i Młodzieży

tel: 116-111

Porady specjalistów dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

tel. 116-123


W trosce o osoby doświadczające przemocy domowej i ich rodziny w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
utworzony
PUNKT WSPARCIA RODZINY

Punkt działa:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-18.00
Piątek 7.30-15.00

Harmonogram Działania Punktu

-w godzinach otwarcia punktu dyżur pracownika socjalnego;
-raz w miesiącu /środa/ od 14.00 – 15.00 dyżur prawnika -mgr Grzegorz       Pasternak
-w każdy wtorek psychoterapeuta od 10.00-17.30- mgr Marzena Fijak
-w każdy piątek psycholog od 9.00 do 15.00 mgr Sebastian Uznański

Wizyty u psychologa i prawnika można ustalić  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej-osobiście: pokój- 20,24

lub telefoniczne tel. 33-876-51-66,  33-876-47-65

 


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

informuje,

że dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych specjalistyczną bezpłatna pomoc świadczą:

Prawnik – mgr Grzegorz Pasternak

Psycholog – mgr Marzena Fijak

Psycholog – mgr Sebastian Uznański

Do psychologa należy umówić się u pracowników socjalnych – pokój nr 24 lub telefonicznie: 33-876-51-66 lub 33-876-47-65