Home » PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY


Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
starszy pracownik socjalny-

Ewa Karelus

telefon służbowy:

506-809-063

dostępny w godzinach pracy  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Członkowie zespołu:

Izabela Kijowska- zastępca

Gabriela Garlacz- sekretarz

Anna Biel

Aleksandra Pułecka


Ważne telefony:

Komisariat Policji

Kalwaria Zebrzydowska, ul Targowa 1

 tel: 33-876-66-07

Policyjny telefon zaufania

tel:0-800-12-02-26

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie

„Niebieska Linia”

tel.0-801-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 0-800-12-12-12

(z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

Telefon Zaufania  Dla dzieci i Młodzieży

tel: 116-111

Porady specjalistów dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

tel. 116-123

Telefon Zaufania „Powstrzymać przemoc” Kraków:

tel.12 615 22 22


W trosce o osoby doświadczające przemocy domowej i ich rodziny w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
utworzony
PUNKT WSPARCIA RODZINY

Punkt działa:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-18.00
Piątek 7.30-15.00

Harmonogram Działania Punktu

-w godzinach otwarcia punktu dyżur pracownika socjalnego;
-raz w miesiącu /środa/ od 14.00 – 15.00 dyżur prawnika -mgr Grzegorz       Pasternak
-w każdy wtorek psychoterapeuta od 10.00-17.30- mgr Marzena Fijak
-w każdy piątek psycholog od 9.00 do 15.00 mgr Sebastian Uznański

Wizyty u psychologa i prawnika można ustalić  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej-osobiście: pokój- 20,24

lub telefoniczne tel. 33-876-51-66,  33-876-47-65Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

informuje,

że dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych specjalistyczną bezpłatna pomoc świadczą:

Prawnik – mgr Grzegorz Pasternak

Psycholog – mgr Marzena Fijak

Psycholog – mgr Sebastian Uznański

Do psychologa należy umówić się u pracowników socjalnych – pokój nr 24 lub telefonicznie: 33-876-51-66 lub 33-876-47-65


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Zakres usług:

Pomoc psychologiczna
Pomoc socjalna (praca socjalna)
Pomoc prawna
Grupy wsparcia
Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

Konflikty rodzinne
Samobójstwa
Przemoc domowa
Agresja
Przemoc seksualna
Utraty – żałoba, żal
Wypadki, katastrofy

Adres:
Dworska 9
34-100 Radocza (małopolskie)
Telefon:
(33) 873 10 01
E-mail:
kontakt@oik-radocza.pl
dyrektor@oik-radocza.pl

Zasięg: powiat wadowicki
Organ nadrzędny: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Szef: Dominika Wojtysiak


Darmowa Pomoc Prawna
Kalwaria Zebrzydowska,
al. Jana Pawła II 7

Poniedziałek 8.00-16.00

 Wtorek 10.00-18.00

 Środa 8.00-12.00 i 14.00-18.00

 Czwartek 10.00-18.00

 Piątek 8.00-16.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast