Home » STRUKTURA MGOPS

STRUKTURA MGOPS

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Pocztowska

Zastępca Kierownika

Wiesława Dobosz


Księgowość

Główny księgowy

Monika Kaczyńska

Referent ds. księgowości

Kazimiera Madej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Urszula Rogalewska

Starszy pracownik socjalny

Agata Chorąży

Starszy pracownik socjalny:

Ewa Karelus


Świadczenia rodzinne

Katarzyna Jantas – referent ds. świadczeń rodzinnych

Joanna Rojek – referent ds. świadczeń wychowawczych

Ewa Kwiatek – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Aleksandra Janeczek-referent ds.świadczeń rodzinnych


Pracownicy socjalni- teren działania

Pracownik socjalny – Barbara Karelus

Zebrzydowice-Bieńkowice
ul. Szewska
ul Batalionów Chłopskich
ul. Sądowa
ul. Puławskiego

Specjalista pracy socjalnej –Aleksandra Pułecka

Brody od numeru – 351
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Stolarska
ul. Dworcowa
ul. 11 Listopada
ul. Piłsudskiego
ul. Królowej Jadwigi

Specjalista pracy socjalnej- Justyna Chudaszek
Barwałd Górny
Kalwaria Zebrzydowska:
ul. Weissa
ul. Czerna
ul. Targowa
ul. Broniewskiego
ul. Podlesie
ul. Piaskowa
ul. Rynek

Specjalista pracy socjalnej – Iwona Lelek
Przytkowice  od numeru 328
Bugaj
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Nowa
ul. Św Floriana
ul. Lanckorońska

Specjalista pracy socjalnej – Paulina Kołodziej
Leńcze
Zarzyce Małe
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza
ul. Zebrzydowskiego
ul. Konopnicka
ul. Rólki

Pracownik socjalny – Anna Biel
Przytkowice od-1-327
Zarzyce Wielkie
Kalwaria Zebrzydowska:
ul.Rzemieślnicza

Specjalista pracy socjalnej– Gabriela Garlacz
Brody od 1-350
Podolany
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Armii Krajowej
ul.Kościuszki
ul.Brodzka
ul.Wojska Polskiego
ul Krótka
ul.Zgody
ul.Klasztorna
ul. Sowińskiego
ul. Błażkówka

Pracownik socjalny– Joanna Ramęda
Stanisław Dolny- Kępki
ul.Krakowska
ul.Kolejowa
ul.Ogrodowa
ul.Długa
ul.Polna
ul.Sobieskiego
ul.Partyzantów
ul.Zjednoczenia

Pracownik socjalny– Izabela Kijowska
Barwałd Średni
ul. 3-go Maja
ul.Jana Pawła II
ul. Jagiellońska
ul. Bernardyńska
ul. Kardynała Mariana Jaworskiego

Specjalista pracy socjalnej-Sylwia Sikora
Stanisław Dolny- Dolany
Kalwaria Zebrzydowska-
ul.Ks. Popiełuszki


Asystent rodzinny

Justyna Moskwa

telefon służbowy:
506-809-034
dostępny w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

Przewodniczący

Gabriela Garlacz- specjalista pracy socjalnej

 zastępca

Anna Biel-Pracownik socjalny

Członkowie zespołu:

Kijowska Izabela-pracownik socjalny

Jolanta Pocztowska –Kurator zawodowy

Celina Wróbel-Dzielnicowy

Paulina Kołodziej- Członek GKRPAiPN

Krzysztof Romańczy-Lekarz internista

Frasik Anna-Pedagog szkolny

Piwowarczyk Paweł- członek IPA


Opiekunki:

Małgorzata Rychlik

Dorota Szczygieł

Urszula Wadowska

Sylwia Zagól

Marcela Trzajna


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony