Home » STRUKTURA MGOPS

STRUKTURA MGOPS

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Pocztowska

Zastępca Kierownika

Wiesława Dobosz


Księgowość

Głowna księgowa

Jadwiga Miarka

Referent ds. księgowości

Kazimiera Madej+

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Urszula Rogalewska

Starszy pracownik socjalny

Agata Chorąży

Kasjerka:

Bogumiła Burdek

 


Świadczenia rodzinne

Paulina Błachut    -referent ds. świadczeń rodzinnych

Katarzyna Jantas – referent ds. świadczeń rodzinnych

Joanna Rojek – referent ds. świadczeń wychowawczych

Sylwia Sikora – referent ds. Świadczeń wychowawczych

Ewa Kwiatek – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Joanna Opyrchał – referent ds. świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego


Pracownicy socjalni- teren działania

Pracownik socjalny – Barbara Wyka

Zebrzydowice-Bieńkowice
ul. Szewska
ul Batalionów Chłopskich
ul. Sądowa
ul. Puławskiego
ul. Kolejowa

Pracownik socjalny –Aleksandra Pułecka

Brody nr 351
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Stolarska
ul. Dworcowa
ul. 11 Listopada
ul. Piłsudskiego
ul. Królowej Jadwigi

Specjalista pracy socjalnej- Justyna Chudaszek
Barwałd Górny
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska:
ul. Weissa
ul. Czerna
ul. Targowa
ul. Broniewskiego
ul. Podlesie
ul. Piaskowa
ul. Rynek

Specjalista pracy socjalnej – Iwona Lelek
Przytkowice  od nr 328
Bugaj
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Nowa
ul. Św Floriana
ul. Lanckorońska
ul. Zjednoczenia
ul. Polna

Pracownik socjalny – Paulina Kołodziej
Leńcze
Zarzyce Małe
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza
ul. Zebrzydowskiego
ul. Konopnicka
ul. Rólki
ul. Ogrodowa
ul. Partyzantów

Pracownik socjalny – Agata Opyrchał

Barwałd Średni
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. 3-go Maja
ul. Jana Pawła II
ul. Jagiellońska
ul. Bernardyńska
ul. Rzeźniana

Pracownik socjalny – Anna Biel
Przytkowice od-1-327
Zarzyce Wielkie
Kalwaria Zebrzydowska:
ul.Rzemieślnicza
ul.Krakowska

Pracownik socjalny– Gabriela Garlacz
Brody od 1-350
Podolany
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Armii Krajowej
ul.Kościuszki
ul.Brodzka
ul.Wojska Polskiego
ul Krótka
ul.Zgody
ul.Klasztorna
ul. Sowińskiego
ul. Błażkówka
ul. Sobieskiego
ul. Długa

Pracownik socjalny-Rafał Łęczyński
Stanisław Dolny- Dolany
Kalwaria Zebrzydowska-
ul.Ks. Popiełuszki


Asystent rodzinny

Justyna Moskwa

telefon służbowy:
506-809-034
dostępny w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

 


Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

 

Przewodniczący

Ewa Karelus- Starszy pracownik socjalny

 zastępca

Izabela Kijowska-Pracownik socjalny

sekretarz

Gabriela Garlacz- Pracownik socjalny

Członkowie zespołu

Anna Biel- Pracownik socjalny

Aleksandra Pułecka- Pracownik socjalny

 

Pocztowska Jolanta-Kurator zawodowy
Leska BeataKurator zawodowy
Wróbel CelinaDzielnicowy
Grażyna Mierniczak- Członek GKdsRPAiPN
Romańczyk Krzysztof Lekarz internista
Kurczych BarbaraPedagog szkolny

Dybeł Beata-Pedagog szkolny

 


Opiekunki:

Frączek Stanisława

Małgorzata Rychlik

Szczygieł Dorota

Urszula Wadowska

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast