Home » STRUKTURA MGOPS

STRUKTURA MGOPS

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Pocztowska

Zastępca Kierownika

Wiesława Dobosz


Księgowość

Główny księgowy

Monika Kaczyńska

Referent ds. księgowości

Kazimiera Madej

Bernadetta Stec

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Urszula Rogalewska

Starszy pracownik socjalny

Agata Chorąży

Starszy pracownik socjalny:

Bogumiła Burdek

Starszy pracownik socjalny:

Ewa Karelus


Świadczenia rodzinne

Katarzyna Jantas – referent ds. świadczeń rodzinnych

Joanna Rojek – referent ds. świadczeń wychowawczych

Ewa Kwiatek – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Bernadetta Stec – referent ds. świadczeń rodzinnych


Pracownicy socjalni- teren działania

Pracownik socjalny – Barbara Karelus

Zebrzydowice-Bieńkowice
ul. Szewska
ul Batalionów Chłopskich
ul. Sądowa
ul. Puławskiego

Specjalista pracy socjalnej –Aleksandra Pułecka

Brody od numeru – 351
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Stolarska
ul. Dworcowa
ul. 11 Listopada
ul. Piłsudskiego
ul. Królowej Jadwigi

Specjalista pracy socjalnej- Justyna Chudaszek
Barwałd Górny
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska:
ul. Weissa
ul. Czerna
ul. Targowa
ul. Broniewskiego
ul. Podlesie
ul. Piaskowa
ul. Rynek

Specjalista pracy socjalnej – Iwona Lelek
Przytkowice  od numeru 328
Bugaj
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Nowa
ul. Św Floriana
ul. Lanckorońska

Specjalista pracy socjalnej – Paulina Kołodziej
Leńcze
Zarzyce Małe
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza
ul. Zebrzydowskiego
ul. Konopnicka
ul. Rólki

Pracownik socjalny – Anna Biel
Przytkowice od-1-327
Zarzyce Wielkie
Kalwaria Zebrzydowska:
ul.Rzemieślnicza

Specjalista pracy socjalnej– Gabriela Garlacz
Brody od 1-350
Podolany
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Armii Krajowej
ul.Kościuszki
ul.Brodzka
ul.Wojska Polskiego
ul Krótka
ul.Zgody
ul.Klasztorna
ul. Sowińskiego
ul. Błażkówka

Pracownik socjalny– Joanna Koczot
Stanisław Dolny- Kępki
ul.Krakowska
ul.Kolejowa
ul.Ogrodowa
ul.Długa
ul.Polna
ul.Sobieskiego
ul.Partyzantów
ul.Zjednoczenia

Pracownik socjalny– Beata Raciak
Barwałd Średni
ul. 3-go Maja
ul.Jana Pawła II
ul. Jagiellońska
ul. Bernardyńska
ul. Kardynała Mariana Jaworskiego

Specjalista pracy socjalnej-Sylwia Sikora
Stanisław Dolny- Dolany
Kalwaria Zebrzydowska-
ul.Ks. Popiełuszki


Asystent rodzinny

Justyna Moskwa

telefon służbowy:
506-809-034
dostępny w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

 


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

 

Przewodniczący

Ewa Karelus- Starszy pracownik socjalny

 zastępca

Izabela Kijowska-Pracownik socjalny

sekretarz

Gabriela Garlacz- Specjalista pracy socjalnej

Członkowie zespołu

Anna Biel- Pracownik socjalny

Aleksandra Pułecka- Specjalista pracy socjalnej

 

Jolanta Pocztowska –Kurator zawodowy

Beata Leska-Kurator zawodowy

Celina Wróbel-Dzielnicowy

Paulina Kołodziej- Członek GKRPAiPN

Krzysztof Romańczy-Lekarz internista

Barbara Kurczych -Pedagog szkolny

Beata Dybeł -Pedagog szkolny

Krystian Habrzyk- członek IPA

 


Opiekunki:

Małgorzata Rychlik

Dorota Szczygieł

Urszula Wadowska

Sylwia Zagól


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony