Home » STRUKTURA MGOPS

STRUKTURA MGOPS

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Pocztowska

Zastępca Kierownika

Wiesława Dobosz


Księgowość

Głowna księgowa

Jadwiga Miarka

Referent ds. księgowości

Aleksandra Pawłowska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Urszula Rogalewska

Starszy pracownik socjalny

Agata Chorąży

Starszy Inspektor

Maria Zajda


Świadczenia rodzinne

Paulina Błachut    -referent ds. świadczeń rodzinnych

Katarzyna Jantas – referent ds. świadczeń rodzinnych

Joanna Rojek – referent ds. świadczeń wychowawczych

Sylwia Sikora – referent ds. Świadczeń wychowawczych

Ewa Kwiatek – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Joanna Opyrchał – referent ds. świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego


Pracownicy socjalni- teren działania

Pracownik socjalny – Barabra Wyka

Zebrzydowice-Bieńkowice
ul. Szewska
ul Batalionów Chłopskich
ul. Sądowa
ul. Puławskiego
ul. Kolejowa

Pracownik socjalny –Aleksandra Pułecka

Brody nr 351
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Stolarska
ul. Dworcowa
ul. 11 Listopada
ul. Piłsudskiego
ul. Królowej Jadwigi

Specjalista pracy socjalnej- Justyna Chudaszek
Barwałd Górny
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska:
ul. Weissa
ul. Czerna
ul. Targowa
ul. Broniewskiego
ul. Podlesie
ul. Piaskowa
ul. Rynek

Specjalista pracy socjalnej – Iwona Lelek
Przytkowice  od nr 328
Bugaj
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. Nowa
ul. Św Floriana
ul. Lanckorońska
ul. Zjednoczenia
ul. Polna

Pracownik socjalny – Paulina Kołodziej
Leńcze
Zarzyce Małe
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza
ul. Zebrzydowskiego
ul. Konopnicka
ul. Rólki
ul. Ogrodowa
ul. Partyzantów

Pracownik socjalny – Izabela Kijowska

Barwałd Średni
Stanisław Dolny
Kalwaria Zebrzydowska-
ul. 3-go Maja
ul. Jana Pawła II
ul. Jagiellońska
ul. Bernardyńska
ul. Rzeźniana

Pracownik socjalny – Anna Biel
Przytkowice od-1-327
Zarzyce Wielkie
Kalwaria Zebrzydowska:
ul.Rzemieślnicza
ul.Krakowska

Pracownik socjalny– Gabriela Garlacz
Brody od 1-350
Podolany
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Armii Krajowej
ul.Kościuszki
ul.Brodzka
ul.Wojska Polskiego
ul Krótka
ul.Zgody
ul.Klasztorna
ul. Sowińskiego
ul. Błażkówka
ul. Sobieskiego
ul. Długa

Pracownik socjalny-Rafał Łęczyński
Stanisław Dolny- Dolany
Kalwaria Zebrzydowska-
ul.Ks. Popiełuszki


Asystent rodzinny

Justyna Moskwa

telefon służbowy:
506-809-034
dostępny w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

 


Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

 

Przewodniczący

Ewa Karelus- Starszy pracownik socjalny

zastępca

Izabela Kijowska-Pracownik socjalny

sekretarz

Gabriela Garlacz- Pracownik socjalny

Członkowie zespołu

Anna Biel- Pracownik socjalny

Aleksandra Pułecka- Pracownik socjalny

 

Pocztowska Jolanta-Kurator zawodowy

Leska BeataKurator zawodowy

Wróbel CelinaDzielnicowy

Grażyna Mierniczak- Członek GKdsRPAiPN

Romańczyk Krzysztof Lekarz internista

Kurczych BarbaraPedagog szkolny

Dybeł Beata-Pedagog szkolny

 


Opiekunki:

Frączek Stanisława

Małgorzata Rychlik

Szczygieł Dorota

Urszula Wadowska

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast