Home » WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ – ROK 2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 151 839 zł

Całkowity koszt zadania: 151 839 zł


WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ – ROK 2021

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjanta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust 1pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań , o których mowa w art. 17 ust 1 pkt.3, 4, 14, 19 ,20 oraz art. 18 ust 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust 4 tej ustawy.

Kwota dotacji: 146 891 zł


Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania: 14 262,50 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 11 410 zł  (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,

  • zakończenie zadania 29 maja 2021 roku,

  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 października 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.


 

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania29 703,75 zł

Wartość dofinansowania23 763 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania 30 maja 2021 roku,

  • zakończenie zadania 31 grudnia 2021 roku,

  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony