WYNIKI NABORÓW


Kalwaria Zebrzydowska, 28.06.2018r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta-umowa zlecenie do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Piątek Kamila zam. Jaroszowice

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2018r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Referent

nazwa stanowiska pracy

Informuję, że w wyniku analizy złożonych dokumentów na w/w stanowisko pracy wymagania formalne spełnili następujący kandydaci i przeszli do następnego etapu rekrutacji :

  1. Róg-Moskwa Monika –Brody
  2. Kwartnik Joanna – Brody
  3. Piątek Kamila – Jaroszowice

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska