Home » WYNIKI NABORÓW

WYNIKI NABORÓW


2022


Kalwaria Zebrzydowska, 30.05.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych – nabór nie został rozstrzygnięty..

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. W trakcie naboru kandydat zrezygnował z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

W związku z powyższym nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych nie został rozstrzygnięty.

z-ca kierownika

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Wiesława Dobosz


2021


Kalwaria Zebrzydowska, 31.05.2021r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego ( zastępstwo) – do zatrudnienia na ww stanowisko zakwalifikowała się

P. Beata Raciak

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking) został wybrany:

P. Miłosz Kościelny, zam. Leńcze

Uzasadnienie:
Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia z nowych technologi) został wybrany :

P. Adrian Wlaźlak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:
Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynator ds. warsztatów została wybrana:

P. Sonia Knapczyk, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty rękodzieła) została wybrana:

P. Grażyna Wojcieszak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów) została wybrana:

P. Izabela Budzowska, zam. Bugaj

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 18.05.2021r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty kulinarne) została wybrana:

P. Katarzyna Trzcińska, zam. Inwałd

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska


2020

Kalwaria Zebrzydowska, 14.07.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynator ds. warsztatów została wybrana:

P. Anna Krupa, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne.

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking) został wybrany:

P. Miłosz Kościelny, zam. Leńcze

Uzasadnienie:

Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista do spraw zamówień publicznych została wybrana :

P. Ksenia Podlaszewska, zam. Barwałd Górny

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia z nowych technologi) został wybrany :

P. Adrian Wlaźlak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:

Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynator ds. warsztatów została wybrana:

P. Ewelina Baklarz, zam. Frydrychowice

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty rękodzieła) została wybrana:

P. Grażyna Wojcieszak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów) została wybrana:

P. Izabela Budzowska, zam. Bugaj

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty kulinarne) została wybrana:

P. Iwona Zadrożna, zam. Stryszów

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

2019

Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2019r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Kazimiera Marta Madej – zam. Brody

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 27.09.2019r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego do zatrudnienia na ww stanowisko zakwalifikowała się

P. Barbara Wyka -zam.Brody

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.09.2019r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego nabór nie został rozstrzygnięty, z powodu braku zgłoszeń.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 09.09.2019r

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego nabór nie został rozstrzygnięty, z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia przez osobę biorącą udział w naborze.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


 

Ogłoszenie o wyniku naboru

na stanowisko opiekunki

w związku z przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia ww. naborunabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie :

W związku z ogłoszeniem naboru nie wpłynęła żadna oferta.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 10.07.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy (zajęcia z nowych technologii) – nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie :

W związku z ogłoszeniem naboru wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymagań formalnych.

z-ca kierownika

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, 01.03.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy ( warsztaty rękodzieła) – została wybrana :

P. Wojcieszak Grażyna zam. Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

z-ca kierownika

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, 26.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy ( zajęcia sportowe) – został wybrany :

P. Kościelny Miłosz zam. Leńcze

Uzasadnienie:

Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy ( warsztaty artystyczne) – została wybrana :

P. Budzowska Izabela zam. Bugaj

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – koordynator ds. warsztatów – została wybrana :

P. Baklarz Ewelina zam. Frydrychowice

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – specjalista do spraw zamówień publicznych – została wybrana :

P. Podlaszewska Ksenia zam. Barwałd Górny

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Kalwaria Zebrzydowska, 28.06.2018r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta-umowa zlecenie do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Piątek Kamila zam. Jaroszowice

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2018r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Referent

nazwa stanowiska pracy

Informuję, że w wyniku analizy złożonych dokumentów na w/w stanowisko pracy wymagania formalne spełnili następujący kandydaci i przeszli do następnego etapu rekrutacji :

  1. Róg-Moskwa Monika –Brody
  2. Kwartnik Joanna – Brody
  3. Piątek Kamila – Jaroszowice

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony