Home » Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej


Witamy w Klubie Integracji Społecznej

utworzona w związku z udziałem  w programie „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie,
działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1.
Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

2020


Kalwaria Zebrzydowska, 23.01.2020


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nadal będzie funkcjonować Klub Integracji Społecznej utworzony w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klub Integracji Społecznej oferuje 20 miejsc, ostateczna ilość uczestników zależeć będzie od ilości chętnych osób.

W ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzone będą następujące działania:

 • Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb

 • Wsparcie psychologa

 • Zajęcia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

 • Grupa samopomocowa

 • W ramach porozumienia PUP w Wadowicach będzie realizował:

  – wparcie doradcy zawodowego

  – kursy zawodowe lub staże

2019


2019.01.09 Kalwaria Zebrzydowska

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nadal będzie funkcjonować Klub Integracji Społecznej utworzony w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klub Integracji Społecznej oferuje 20 miejsc, ostateczna ilość uczestników zależeć będzie od ilości chętnych osób.

W ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzone będą następujące działania:

 • Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb

 • Wsparcie psychologa

 • Zajęcia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

 • Grupa samopomocowa

 • W ramach porozumienia PUP w Wadowicach będzie realizował:

  – wparcie doradcy zawodowego

  – kursy zawodowe lub staże


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast