Home » Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o pozyskaniu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska środków finansowych w kwocie 24 513,60zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki powyższemu gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 3 mieszkańców Kalwaria Zebrzydowska, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

-osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługę opieki wytchnieniowej będzie sprawować osoba posiadająca niezbędne doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu podobnych usług.

W przypadku zainteresowania udziałem w programie i chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem:
33/876 51 66 lub 579 497 515
lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie jest bezpłatny.


Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do programu ” Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy z tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W przypadku zainteresowania udziałem w programie i chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem:

33/876 51 66 lub 579 497 515

lub w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Udział w programie jest bezpłatny.

Program „Opieka wytchnieniowa”” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony